Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe oraz treści, są własnością firmy PPHU Szafir Milczarczyk Sp.J. 

Oznaczenie www.diadem.com.pl oraz inne używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części strony internetowej www.diadem.com.pl bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione. 

Zezwala się na wykorzystanie kolorów oraz zdjęć produktów w niezmienionej formie przez pośredników firmy oraz osób zajmujących się sprzedarzą hurtową lub detaliczną produktów marek Diadem Cosmeics, Szafir Cosmetics oraz Caroline's Rose.